Bázisintézményi ismertető

bázis 3AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Intézményünk 2017 januárjában adott be pályázatot az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási hivatal által kiírt pályázaton- a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján- az Oktatási hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül az Esztergomi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolát érdemesnek ítélte „Az Oktatási hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával, és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • Az autizmussal élők csoportjába járó, 8. osztályos tanulók átvezetése a készségfejlesztő
  • szakiskola 9. osztályába
  • Strukturált környezet létrehozása autizmussal élő iskolások számára
  • „Barangoló” program (életmód és honismeret)
  • Módszertan – komplex gyógypedagógiai óvodai fejlesztés
  • Szakiskolai érzékenyítés

Kapcsolattartó: Soltész Éva

Telefon:33/523-150

Email: egymi.egom@gmail.com