Dokumentumok

Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola – Szivárvány Óvodájának éves munkaterve 2016-17 tanévre

 

Belső fejlesztési terveink:

A pedagógiai célú nyílt napjainkon a nyitott, befogadó intézményi jó gyakorlataink bemutatása.

Olyan továbbképzésekre, szakképzésekre jelentkezés, amelyek az óvoda profiljába illeszkednek.

A tanfelügyeleti ellenőrzésre, minősítésre felkészülés

Intézményen belüli hospitálások működtetése

BECS koordinálásával az önértékelési feladatok elvégzése, értékelése aktuális feladatainak elvégzése

Az esélyegyenlőség biztosítása minden óvodásunk számára, a bármilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek segítése, helyzetük folyamatos figyelemmel kísérése.

Védőnőnk rendszeresen, illetve szükség szerint jön intézményünkbe, tisztasági szűréseket végez.

Kapcsolattartás más intézményekkel közös programok a többségi óvodákkal,/ Autómentes nap, Zene világnapja/

Azokkal az intézményekkel, ahol külső egyéni fejlesztéseket tartunk, szorosabb kapcsolat kiépítése.

Tervezünk olyan rendezvényeket is, ami nyitott a többi intézmény felé.

A pedagógiai szakszolgálattal aktív kapcsolat kialakítására törekszünk,

A város közművelődési intézményeivel szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszünk.

 

2016-17 tanévünk kiemelt feladatai:

 

Azzal, hogy hangsúlyt adunk egyes területeknek és felfrissítjük ismereteinket, keressük az aktualitásoknak megfelelő beilleszthetőséget a mindennapi gyakorlatba, pedagógiai eszköztárunk is megújul, szakmai ismereteink felfrissülnek.

Gyermek fejlődési ütemének mérése ellenőrzése, ennek egységesítése. Kiválasztott mérési lehetőségek alkalmazása.

A csoport közös életének megszervezése, a szokás és szabályrendszer gyermekhez igazodó kialakítása

– metakommunikációs eszközök alkalmazása, érzelmi élet fejlesztése

– konfliktus kezelés gyakorlása

Az óvoda és a gyermek kapcsolata:

Megvalósítás feladata:

 • Derűs, nyugodt légkör biztonságos kialakítása. Minőségi munka végzése.
 • Szeretetteljes nevelési attitüd kialakítása.
 • Befogadási időszak zökkenőmentes megszervezése.
 • A gyermeki jogok tiszteletben tartása.
 • Egyéni sajátosságok figyelembe vétele, egyéni bánásmód alkalmazása minden gyermek esetében.
 • Tevékenységformák változatos, színes megszervezése, szabad játék biztosítása.
 • Közös élmények, rendezvények megvalósítása. Egészségmegőrzés.

 

 

Az ellenőrzési formák:

 • folyamatos megfigyelés,
 • feljegyzések készítése,
 • munkaközösségi megbeszélések, a gyermekek cselekedeteinek, viselkedésének elemzése
 • Az ellenőrzés részben folyamatos, részben ciklusonkénti, pl. bizonyos célzott ellenőrzés: szokások elsajátítása, erőfeszítés, munkában való részvétel, vagy egyes fejlesztési terület eredményei.
 • egyéni fejlesztési terv készítése év elején, ennek módosítása amennyiben szükséges, félévkor.

Jeles napok a nevelési évben:

Takarítás világnapja- szeptember 19.

Népmese napja szeptember 30.

Zene világnapja október 1.

Állatok világnapja október 4.

Komposztálás világnapja október 10.

Kézmosás világnapja október 15.

Víz világnapja március 22.

Föld világnapja április 22.

Madarak és fák napja május 10.

Környezetvédelmi világnap junius 5.

 

Feladataink az egész éves zavartalan munka megteremtéséhez:

 

Néhány karbantartási, munkát elvégeztek a nyár folyamán / tisztasági meszelés/ Valamint az óvoda udvarát teljesen átalakították, felújították, ami a gyermekek biztonságát, kényelmét, egészségük megőrzését szolgálják

Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása- csoportszobák bútorzatának fejlesztése

Tanmenetek, órarendek elkészítése.

Gyerekek felmérése, egyéni fejlesztési tervek megírása

Csoportok napirendjének összehangolása Éves munkaterv megtervezése

Naplók, üzenő füzetek folyamatos ellenőrzése

Hatékony kommunikáció a kollegák között, valamint a szülőkkel

A kollegák munkájának megismerése, az ő számukra nyílt napok, órák tartása.

 

Feladatok az oktatás, nevelés területén:

 

A család és az óvoda kapcsolatának erősítése, a közösségi élet szabályainak formálása. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek támogatása, ösztönzése.

A cél azon kompetenciák fejlesztése, amelyek a különböző családokkal való együttműködés hatékonyságát növelik a gyermekek képességfejlesztésében.

A nevelési évet záró értekezletünkön megállapítottuk, hogy további változásokat kellene tenni a családokkal történő kapcsolattartásban. Új utakat keresünk a szülőkkel való hatékonyabb kapcsolattartásban, hiszen így tudjuk a családi nevelést hatékonyan támogatni.

A gyermekek szociális kompetenciájának alakítása a szabad játék tevékenység kínálta lehetőségekkel.

– Feladatunk olyan szituációk, hangulatok, ingerek, tárgyi lehetőségek megteremtése,melyek hatására a gyerekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.

– Szociális kompetenciák – kiemelten a kapcsolatépítés, együttműködés, szociális érdekérvényesítés és konfliktus kezelés

A kommunikáció különböző formáinak alkalmazása

Gyógy úszás újbóli beindítása, a tanévvégi integrált úszóversenyen való részvétel

 

 

2016. szeptember

 

szülői értekezlet  szept.10 csop. vez.
Pedagógus önértékelési csoport munkatervének aktualizálása, szept. 15-től Dr. Négyesiné
Szülői értekezlet  szept. 14.
Tanmenetek, munkatervek, órarendek elkészítése Szept.12. csoportvezető ped. Szakirodalom, szakanyag
Hídfutás szept. 24. Uliczki Anna
Folyamatos beszoktatás a csoportokba, környezetünk megismerése.  szeptember első 3 hete  asszisztensek, csop. vez.pedagógus 
családlátogatás folyamatosan pedagógusok szükség szerint
őszi dekoráció elkészítése az óvodában folyamatos asszisztensek
Felmérés, a gyermekek jelen állapotának rögzítése. Szept. hónap Csoportvezető pedagógus Felmérőlapok, tesztek
Népmese világnapja szept. 30. csop. vezetők mesejáték
Udvarrendezés folyamatos Uliczki Anna
 2016. október

 

Kirándulás kisvonattal Október első hete délutános pedagógusok Kisvonat, szülők
zene világnapja okt.1. csop. vez. Széchenyi tér
Állatok világnapja okt. 3. csop. vez ped. állatsimogató
BECS aktuális feladatainak megbeszélése folyamatos pedagógusok dr.Négyesiné Nyírő Anikó
Papírgyűjtés okt. 7.
Szervezett kiscsoportos foglalkozások beindítása.

 

Október 1. Csoportvezető ped. Kidolgozott tervek alapján
Nevelési értekezlet – Intézményi önértékelési tapasztalatainak összegzése

 

 

okt. 15.

Nemzetiünnep okt. 23. október 22. csop. vez. ped.  iskolai ünnepségen részvétel
Elsőosztályosok befogadó ünnepsége

 

okt. 28. alsó tag.  
2016. november

 

Iskolába került gyerekek nyomon követése  november Csoportvezető pedagógus látogatás
Tematikus JátéknapMárton napi libázás

 

november du.-os pedagógus Előre megbeszélt téma szerint
Adventi gyertyagyújtás

 

nov. 25.
 2016. december

 

Mikulás ünnep. Szt Miklós nap

 

 

dec. 6. játszónap
Tematikus játéknap, ajándék készítés

 

 

december Uliczki Anna
Karácsonyi műsor összeállítása  december pedagógusok Előre megbeszélt eszközökEgyütt minden csoport
Karácsonyi ünnepség

 

december 21. iskola egésze
 2017.január

 

Féléves fejlesztési tervek felülvizsgálata, gyerekek felmérése

 

Januárban folyamatosan Csoportvezető pedagógus nyomtatványok, fejlesztési lapok
Tél örömei – kirándulás, téli játékok a szabadban.  január délutános pedagógusok szánkókcsoportonként
Nyílt nap január Csoportvezető pedagógus Egyénileg megbeszélt időpontokban
Tanköteles korú óvodás gyermekek áthelyezésének megbeszélése,/ féléves ért/. január 19. Csoportvezető pedagógus iratanyagok
 2017. február

 

Farsangi bál február 3. óvoda pedagógusai Előre megbeszélt eszközökEgyütt mindenki
Családlátogatás február Csoportvezető pedagógus Szükség szerint
 2017.március

 

Nyílt nap  március Csoportvezető pedagógus Egyénileg megbeszélt időpontokban
Víz világnapja március 22. csop. vez. pedagógusok
 2017.április

 

Kirándulás, vonatozás április Csoporvezető pedagógus CsoportonkéntVonat, szülő, pénz
Tavaszváró húsvét köszöntő  ápr. 12.
Föld napja  április 21. csop. vez. ped.
 2017. május

 

Felmérések elvégzése, pedagógiai összegzés megírása gyerekenként Májusban folyamatosan Csoportvezető pedagógus Iratanyagok, tesztek
Anyák-napi készülődés május 5. Asszisztensek, csoportvezető pedagógus Csoportonként, egyéni elképzelés szerint
Tanév végi kirándulás  május  Asszisztensek, csoportvezető pedagógus Közösen, minden csoport 
 2017. június

 

Montágh-napok június 13-14 minden munkatárs
Honlap folyamatos frissítése  Egész évben Csop. vez. ped. közösen